Dây Dắt Ngũ Sắc

40.000 70.000 

Size T: Dây dẹp vòng cổ dẹp

Size S: Dây tròn yếm nhỏ (Cún dưới 5kg)

Size M: Dây trong yếm trung (Cún 5-10kg)

Size L: Dây tròn yếm lớn (Cún 10kg)

 

  • Size L
  • Size M
  • Size S
  • Size T
Xóa